David Marquet: Slip kontrollen og skab bedre resultater

Arbejdsglæde Live!
3.601 views
27. maj 2016

David Marquet overtog i 1999 kommandoen på atomubåden Santa Fe, den dårligst performende ubåd i den amerikanske flåde. Ubåden var aldrig klar til tiden, den fejlede både på sine missioner og i sine sikerhedscheck og der var ingen arbejdsglæde og stolthed blandt de 135 besætningsmedlemmer.

David fik vendt stemningen og kulturen på båden 180 grader. Han uddelegerede ansvar til alle “mellemlederne”, han ændrede kulturen og kommunikationen og han afskaffede alt unødvendigt bureaukrati og besværlige systemer.

Resultatet var tydeligt: Santa Fe blev den bedst performende ubåd i flåden og har siden Marquet forlod den fortsat med at klare sig fantastisk.

David talte første gang på vores konference i 2013. Denne gang vil han uddybe historien og fortælle hvordan ledere kan få mere indflydelse ved at udøve mindre kontrol. Hvordan vi kan træde væk fra KPIer og måltal og give organisationen mere frihed og mening.

Comments